Terms of use / Regulamin sklepu

ENGLISH VERSION BELOW

Regulamin sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej sklepu Balfolk.pl Festival

§1

Sprzedaż on-line

 • Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX z siedzibą w Opocznie przy ul. Skłodowskiej 24 lok. 24, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000529709, NIP 768-183-67-71, zwana dalej “Fundacją”
 • Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Fundacją zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.bilety.balfolk.pl:
  – złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  – uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym, lub kartą płatniczą,
  – otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 • Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu Balfolk.pl Festiwal 2019 oraz Regulaminu Sprzedaży on-line.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 • Aby otrzymać fakturę należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 • Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem systemu SEPA powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Fundację.
 • Fundacja zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 • Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych, lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§2

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 • W przypadku, gdy festiwal, lub jedno z wydarzeń festiwalowych nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Fundacji, Fundacja przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
 • Zwrot może być dokonany wyłącznie na konto z którego została przeprowadzona płatność za bilety.
 • Fundacja nie będzie przeprowadzać zwrotów pozostałych kosztów poniesionych przez Kupujących w związku z Festiwalem, a w szczególności kosztów dojazdu oraz noclegu.
 • Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego nie jest możliwy. Istnieje możliwość nieodpłatnej zmiany nazwiska na bilecie.
 • Bilety niewykorzystane do 24.06.2019 tracą ważność i nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 • Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: sklep@balfolk.pl

§3

Ochrona danych Kupującego

 • Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Fundację danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 • Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 • Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.


Terms and rules of online ticket sales via Balfolk.pl Festival online shop

Definition:
Foundation: Fundacja Aktywnego Kształcenia Salix, address: Opoczno, ul Skłodowskiej 24 lok 24, registered in KRS led by Regional Court of Łódź-Śródmieście,
XX Wydział Gospodarczy, at KRS number 0000529709, VAT PL-768-183-67-71
Buyer: Person, or company placing order in the shop

Shop: online ticket store located at www.bilety.balfolk.pl

Festival: Balfolk.pl Festival 2018, 21-23.06.2019

§1

Online Sales

 • Sale and distribution is managed by Fundacja Aktywnego Kształcenia Salix, address: Opoczno, ul Skłodowskiej 24 lok 24, registered in KRS led by Regional Court of Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy, at KRS number 0000529709, VAT PL-768-183-67-71, further named „Foundation”
 • The sales contract between the Buyer and the Foundation is made if:
  – The buyer has posted an online order via Shop
  – The buyer has paid for the order via bank transfer or credit card
  – The Buyer has received the confirmation of purchase and the recipt by e-mail
 • Purchasing tickets on bilety.balfolk.pl means accepting this terms and rules, as well as terms and rules of the Balfolk.pl Festival.
 • According to the regulation of Ministry of Finance from 26.07.2010 an online purchase is not registered transaction and therefore the Buyer will not receive a cash register receipt.
 • To receive an invoice please the Buyer is required to fill in the VAT information in the “other” field while checking out the purchase.
 • If Buyer is using the SEPA BANK transfer system the Buyer will cover all the transfer fees.
 • The Foundation claims the law to end the online sales at anytime without informing of reason.
 • The Foundation will not be liable for false information provided by the Buyer to the shop system

§2

Return policy, complaints

 • If the festival or it’s part is canceled through the fault of the Foundation the Foundation will be refunding the money for tickets
 • The refund can only be made to the account from which the original payment was done.
 • The Foundation will not refund any cost apart from the tickets, especially any accommodation or travel costs.
 • It is not possible to return the ticket if the buyer resigns, however it is possible to change the name of the holder of the ticket
 • Tickets not used before 24.06.2019 will no longer be valid and are not refundable, nor rebookable nor transferrable.
 • All the complaints have to be done via e-mail to sklep@balfolk.pl within 2 days from the purchase

§3

Buyers information protection

 • Registering in the Shop the Buyer is allowing the Foundation to collect and gather data necessary to process the purchase and contact the Buyer regarding the purchase.
 • Gathering and collecting data is in the terms within act: “Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).” – the legislation about protecting the personal data.
 • The Buyer has the right to check the data collected and correct it if necesarry.